Θέματα με τα οποία ασχολείται το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας  :

  •  Προσωπική ανάπτυξη
  •  Συναισθηματικές δυσκολίες
  •  Διαχείριση άγχους
  •  Αντιμετώπιση κρίσεων πανικού
  •  Κατάθλιψη
  •  Δυσκολίες στη διαχείριση της καθημερινότητας
  •  Προβλήματα σχέσεων
  •  Προβλήματα στον επαγγελματικό/εργασιακό χώρο κ.α.