Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Αν βιώνετε συναισθηματικές δυσκολίες εξαιτίας χωρισμού, κάποιας αποτυχίας ή απώλειας οι ατομικές συνεδρίες μπορούν να βοηθήσουν στην ψυχική σας ανάκαμψη.