Ψυχομετρικά τεστ

Ariston Learning Styles Ψυχομετρικό Εργαλείο Μάθησης/ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου.

 

  • Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους - καταρτιζόμενους και σε κάθε ενήλικο άτομο).
  • Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο άνετα, πιο αποτελεσματικά, να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Ο εκπαιδευόμενος:

  • Δεν αγχώνεται για τα μαθήματα του
  • Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
  • Μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
  • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
  • Δεν αφήνει κενά στα μαθήματα του
  • Συστηματοποιεί το διάβασμα του
  • Έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση