Εποπτεία

Η εποπτεία απευθύνεται σε φοιτητές που ασκούν την πρακτική άσκηση αλλά και σε επαγγελματίες για τη διαχείριση των περιστατικών τους.

Περιλαμβάνει:

  • Κατανόηση των υποσυνείδητων στοιχείων του θεραπευτή που μπορεί να εμπλέκονται στην θεραπεία
  • Υποστήριξη σε ζητήματα (ηθικά διλήμματα) που απασχολούν τον θεραπευτή σε σχέση με τους θεραπευόμενους
  • Ανατροφοδότηση για τη διαχείριση των περιστατικών